DSM ogła­sza port­fo­lio al­ter­na­tyw dla kon­wen­cjo­nal­nych opa­ko­wań kar­to­no­wych do żyw­no­ści i nie­spo­żyw­czych

druk.info.pl/art/21868-dsm-ogl

NR In­stant Pro­du­ce PCL z Taj­lan­dii wy­ko­rzy­stu­je wy­jąt­ko­we opa­ko­wa­nie V-Sha­pes w ce­lu za­pew­nie­nia dal­sze­go wzro­stu

druk.info.pl/art/21835-nr-inst

Show more
iPolska.pl

iPolska.pl to instancja dla każdego Polaka, stworzona do rozmów, dyskusji, dowcipów i wysyłania śmiesznych zdjęć z kotami